Sokół Energetyka Marcin Sokołowski

+48 515-665-322 biuro@esokol.pl

Prace kontrolno-pomiarowe

Firma Sokół Energetyka posiada wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w wykonywaniu badań i pomiarów elektrycznych. Nasi pomiarowcy posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych i urządzeń. W swojej pracy korzystają wyłącznie z profesjonalnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm.

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:

- Pomiary rezystancji kabli,
- Pomiary rezystancji uziemień,
- Pomiary impedancji pętli zwarcia,
- Pomiary instalacji odgromowych,
- Badania wyłączników różnicowoprądowych,
- Pomiary natężenia oświetlenia.